Delleverandør

Bedre arbejdsmiljø

Ledelse af og bidrag til processer og projekter vedrørende såvel psykisk som fysisk arbejdsmiljø. Planlægning og afholdelse af årlige arbejdsmiljødrøftelser. Initiering og koordinering af trivsel- og sundhedsfremmende tiltag. Målrettet og inddragende undervisning på området.

KMA eller QHSE

Kært barn, mange navne. Samlebetegnelser for Kvalitet, Miljø og Arbejdsmiljø – og Kvalitet, Sundhed & Sikkerhed, Miljø.

Erfaringsbaserede og solide delleverancer til projekter vedr. kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Dokumentation for det daglige eller projektspecifikke QHSE-arbejde, udarbejdelse af QHSE-politikker, alt fra individuel træningsplanlægning for den enkelte medarbejder eller gruppetræning - til udarbejdelse af beredskabsplaner.

Hjælp til udarbejdelse af procedurer, f.eks i forbindelse med ISO-certificering og vedligehold af disse ledelsessystemer (9001, 14001 og 18001 – Kvalitet, Miljø og Arbejdsmiljø).