Hovedleverandør

Få lavet individuel APV

 

Opstart og gennemførelse af APV (alle faser – alle virksomhedstyper). Identifikation og kortlægning. Beskrivelse og vurdering. Inddragelse af sygefravær. Prioritering og handleplan – samt opfølgning på handleplan. Igen - i tæt samarbejde med virksomheden.

Gennemgang af APV, herunder opstart, planlægning af samt undervisning i forbindelse med APV og arbejdsmiljø generelt.

Effektiv sagsbehandling

Dialog og korrespondance med offentlige myndigheder. Alt fra anmeldelse af affald til tilskudsordninger i forbindelse med ansættelser og ansattes sygdom. Samarbejde mellem off. og private virksomheder generelt, hvor jeg har erfaring fra begge lejre (se profilen). Kompetent sagsbehandling på højt niveau; også når det er gået i hårdknude.Hjælp til sikker kvalitetssikring

Praksisorienteret styring af kvalitet og kvalitetssikring, der støtter dig i arbejdet i overensstemmelse med kvalitetskravene på projektet – herunder udarbejdelse af dokumentation og indberetning til offentlige myndigheder/bygherre/ordregiver.