Ydelser/opgavetyper

Princippet bag TaskSource er enkelt. Jeg tilbyder kun løsninger, ydelser og vikar- og projektansættelse, der falder indenfor mit faglige kompetencefelt. Med andre ord: I kan være sikre på, at jeg kun siger ja tak til opgaver som jeg har erfaring med og fagligt grundlag til at håndtere på solidt professionelt niveau.

Ydelserne – eller mine tilbud – falder indenfor tre overordnede opgavetyper.

1) Projekter/opgaver hvor jeg har kompetencerne til at løfte projektet alene som selvstændig hovedleverandør – selvfølgelig i samarbejde og dialog med jer. F.eks. udarbejdelse af APV og samarbejde med offentlige myndigheder. Se nedenfor.

2) Ydelser hvor jeg fungerer som delleverandør til projekter/processer og leverer den manglende kompetence til en større sammenhæng. F.eks. tilbudsskrivning, QHSE-beskrivelser og dokumentation. Se nedenfor.

3) Projektledelse. F.eks. planlægning, koordinering og gennemførelse af mindre og større projekter med flere fagpersoner, grupper og/eller eksterne leverandører involveret. Projektkoordination af entreprenørprojekter og HR-support. Se nedenfor.

Eksempler på ydelser: