Dedikeret og grundig supergeneralist

Med unik erfaring fra både det private og offentlige

Det er kombinationen der gør jobbet. Kombinationen af mine uddannelser– og mine ansættelser. Kombinationen af mine erfaringer som kommunal sagsbehandler, overordnet koordinator og arbejdet med intern HR og myndighedsarbejde – og mine erfaringer fra job i privat virksomhed med store og små projekter. Kombinationen mellem min tværgående og konvertible kompetencer – og dybdeborende og metodiske arbejdsform. Se meget mere under ”Opgavetyper” og ”Samarbejdet”.

Overblik over relevante erfaringer

Uden at folde det ud følger her udvalgte punktnedslag om min baggrund. Yderligere informationer, referencer og dokumentation kan rekvireres efter aftale.

2015-17: Ansættelse i Skrot- og nedrivningsfirma. HR- miljø- og projektkoordinator og PA. Jeg har bl.a. haft ansvaret for opbygningen af et omfattende arbejdsmiljø- og miljøledelsessystem og bragt det på højde med de bedste i branchen. Desuden: Samarbejde med myndigheder og andre virksomheder ved større projekter med mange interne og eksterne kontaktflader. Dokumentation. Undervisning. Håndtering af udbudsmateriale. Navigation i lovgivning og regelsæt – herunder internationale.

2012-15: Ansættelse i Aarhus kommune. Familierådgiver og senere faglig koordinator med tværfagligt fokus. Indgående kendskab til kommunale sagsgange og kompliceret lov- og myndighedsarbejde. Tværgående tovholder og tillidsfuldt samarbejde internt og eksternt. Respekt for det enkelte menneske og helhedsorienteret tilgang til opgaverne.

2009-12: Kriminalforsorgen. Sagsbehandling og brobygning, mellem institutioner, mellem virksomheder og mellem mennesker. Initiering af samarbejde mellem off. og private virksomheder i forbindelse med udslusning. Akut konflikt- og krisehåndtering. Fokuserede og følsomme opgaver med langsigtede løsninger for øje.

Uddannelse og eksempler på kurser

Uddannelse: Socialrådgiver og Bachelor i Jura fra Aarhus Universitet. Efteruddannelse/kurser: Arbejdsmiljøuddannelsen, Den løsningsfokuserede tilgang, Systemisk metode, Teamsamarbejde i virksomheden og Målrettet kommunikation.

Bredde i baggrund – dybde i tilgang

Summa summarum: Jeg er teoretisk velfunderet, praktisk pragmatisk og empatisk professionel med brugbar erfaring fra begge sider af bordet. En kvalificeret brobygger mellem mennesker og marked, mellem dig og dine ansatte, mellem offentlig og privat, mellem tilbud og kontrakt – og mellem opgaver og løsninger. Og jeg tror på at ærlige og respektfulde relationer og faglige krydsfelter bringer bedre resultater og beriger det enkelte menneske, arbejdsmiljøet, samspillet – og bundlinjerne. Uanset om de er sorte, grønne eller sociale.