Projektledelse

Ad-hoc opgaver – PA-support

Koordinering af små, store, interne og eksterne projekter. Sikring af kommunikationen på alle niveauer af virksomheden. Hjælp til ressourcestyring, formalia, mødeforberedelse, møder og rundbordssamtaler. Dokumentation, beskrivelser og webhjælp indenfor flere fagområder.


Tilbudsskrivning og håndtering af udbud

Strukturering af kompliceret udbudsmateriale og bidrag til udarbejdelsen af tilbud i alle faser samt erfaringsbaseret sparring og support i forbindelse med licitationsprocessen (se også Faglig profil).

Effektiv tilbudsskrivning, der afstemmer forventningerne med kunden, præciserer ”produkterne”, udfolder argumenterne under punkterne, forstærker det samlede forløb – og beriger bundlinjen på sigt.

Tilbudsforhandlinger, møder og afleveringsforretning.HR-assistance

Bidrag til og/eller ledelse af processer vedrørende psykisk arbejdsmiljø, konflikthåndtering og ansættelsesforhold. Igangsætning, implementering og opfølgning på trivsels- og sundhedsfremmende tiltag i små og mellemstore virksomheder. Ledelsessparring blandt andet ift. QHSE/KMA.Forskelligartet sagsbehandling

Sagsbehandling på højt niveau – i forhold til såvel presserende, komplekse og løbende opgaver – f.eks i forhold myndigheder, regelsæt, lovgivning og diverse procedurer.