Fleksibilitet og faste priser

Jeg opererer med flere forskellige samarbejdsformer og i alle tilfælde er diskretion en selvfølge og omkostningsbevidstheden en pointe, fordi kontakten er direkte – uden fordyrende mellemled.

I alle tilfælde starter samarbejdet med Tasksource med en fælles forventningsafstemning og afklaring/afgrænsning af opgaven – på skrift. Hvad er opgaven, hvor lang tid tager den og hvordan skal den løses. Vi bliver enige før vi går i gang.

I udgangspunktet arbejder jeg med fire forskellige opgavetyper/afregningsformer.

1. Vikaransættelser i kortere perioder.

2. Timebetaling – fra 475 kr. til 650 kr. plus moms afhængig af opgavens specialiseringsgrad.                        

3. Projektansættelser på definerede opgaver.

4. Tilbud – typisk på klart afgrænsede opgaver.